Ugovoreni i završeni radovi:

Naručitelj „Međimurje graditeljstvo“ d.o.o. Čakovec

 • Radovi na izgradnji dionice RAVČA-PLOČE 1
 • Opis radova: Izvođenje nosača za cijevi odvodnje i ugradnju cijevi za odvodnju od centrifugiranog poliestera DN 300
 • 2. Naručitelj „Međimurje graditeljstvo“ d.o.o. Čakovec
  Radovi na izgradnji OMV-benzinske postaje PUO Dragalić-Jug, Nova Gradiška
  Opis radova: Rušenja i zemljani radovi

3. Naručitelj: „Zagorje gradnja“ d.o.o., Zagreb

 • Radovi na dionici Ravča – Ploče; Ravča – Ploče 1
 • Opis radova: Zaštita pokosa pocinčanom mrežom i sajlom
 • Zaštita pokosa dvostruko pletenom pocinčanom žicom – ukupno 80.000 m2
 • Čelična užad u dužini – ukupno 12.000 m

 

4. Naručitelj: Zagorje tehnobeton d.d. Varaždin

– Radovi na dionici Ravča – Ploče 1
Opis radova: Prednapinjanje betonskih greda
posao u cijelosti i uredno završen

5. Naručitelj: Lavčević-inženjering d.o.o. Split, Ugovor od 11.07.2011.godine
– Radovi na izgradnji trgovačkog centra Park & Shop Virovitica
Opis radova: Prednaprezanje greda širine 150 cm i visine 42 cm
-vođenje izgradnje kompletnog trgovačkog centra
posao u cijelosti i uredno završen

6. Naručitelj: Zagorje tehnobeton d.d. Varaždin, Ugovor od 16.06.2011.godine.
– Radovi na izgradnji vijadukta na rampama priključka VG-vijadukt rampe OS S1
Opis radova: radovi odvodnje
posao u cijelosti i uredno završen

7. Naručitelj: Ingra d.d. Zagreb, Ugovor od 28.10.2011.godine.
– Radovi na dionici Ravča – Ploče 1
– Opis radova: Zaštita pokosa i ostali radovi
* Zaštita pokosa dvostruko pletenom pocinčanom žicom – ukupno 22.500 m2
Izrada rubnjaka, izrada betonskih kanalica, geotehnička sidra, čelična užad

8. Naručitelj „Međimurje graditeljstvo“ d.o.o. Čakovec, Ugovor od 08.02.2012.godine
– Radovi na nadvožnjaku Mali Prolog, dionica Ravča – Ploče 1
Opis radova: Izvođenje i prednapinjanje prednapetih nosača
posao u cijelosti i uredno završen

9. Naručitelj „Osijek Koteks“ d.d. Osijek, Ugovor od 09.05.2012.godine
– Radovi na izgradnji mosta preko rijeke Drave – dionica B.Manastir – Osijek
Opis radova: Prednaprezanje nosača
posao u cijelosti i uredno završen

10. Naručitelj „Osijek Koteks“ d.d. Osijek, Ugovor od 09.05.2012.godine, 1. ANEKS od 21.03.2013
– Radovi na izgradnji mosta preko rijeke Drave – dionica B.Manastir – Osijek, autocesta Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče
– Opis radova: Prednaprezanje AB nosača
posao na vrijeme i u cijelosti završen

11.Naručitelj: OSIJEK KOTEKS D.D., Ugovor od 21.09.2012.godine.
– Radovi na JUŽNOJ OBILAZNICI -OSIJEK- MOST CRNI FOK
– Opis radova: prednapinjanje AB nosača
-Vrijednost radova: 81.839,18 kn s PDV-om
-posao na vrijeme i u cijelosti završen

12. Naručitelj: SWIETELSKY B.m.b.H, Ugovor od 02.07.2012.godine.
– Radovi na dionici: ČVOR PLOČE-GRANICA BIH
– Opis radova: ODVODNJA I VODOZAŠTITA,IZRADA PROLAZA
posao u cijelosti i uredno završen

13. Naručitelj: CESTA VARAŽDIN D.D., Ugovor od 05.04.2012.godine.
– Radovi na dionici: ČVOR PLOČE-GRANICA BIH
Opis radova: ODVODNJA I VODOZAŠTITA,IZRADA PROLAZA
posao u cijelosti i uredno završen

14. Naručitelj: TRG D.O.O. , ZBELAVA., Ugovor od 08.08.2012.godine.
– Radovi na dionici: ČVOR PLOČE-GRANICA BIH
– Opis radova: ZAŠTITA POKOSA
posao u cijelosti i uredno završen

15.Naručitelj: V.I. Galić d.o.o. Brune Bušića 54 Imotski Ugovor od03.05.2013.
-Radovi na izgradnji Akumulacije Slanac-Donje Kusonje
-Opis Radova: izgradnja taložnice, bućnice ,prelivnog kanala, opskrbnog mosta i krilnih zidova.
-posao u cijelosti i uredno završen

16.Naručitelj: V.I Galić d.o.o, Brune Bušića 54 , Imotski,Ugovor od28.06.2013
-Radovi na izgradnji Retencije Piljevačka glava – Podgorač-Našice
-Opis Radova: izrada evakuacijske građevine
-posao u cijelosti i uredno završen

17.Naručitelj : NEXE gradnja d.o.o ,Našice Ugovor od 11.07.2013
-opis poslova: prednapinjanje armirano betonskih greda na Palači Pejačević u Virovitici
-vođenje kompletne dinamike izgradnje interpolacije Palače Pejačević te vođenje dinamike obnove starog djela Palače Pejačević.
-posao u cijelosti i uredno završen

18.Naručitelj: Zagorje gradnja d.o.o., Zagrebačka cesta 26, Zagreb, Ugovor od 25.06.2013
-opis radova: Zaštita pokosa 9000 m2, izrada rubnjaka.izrada cijevnih propusta
Split-Ploče, podsektor III Ravča -Ploče.
-posao u cijelosti i uredno završen

19.Naručitelj : Konstruktor injženjering d.d Split, Ugovor od 23.07.2013
-Opis radova: zaštita pokosa 47024,60 m2, Split-Ploče, podsektor III Ravča -Ploče.
-posao u cijelosti i uredno završen

Naručitelj: Lavčević inženjering d.o.o., Split
-opis radova: Zaštita pokosa na izgradnji spojne cesteizmeđu županijskih cesta ž-6157 i ž-6156 Donji Proložac-Gornji Proložac
-posao u cijelosti i uredno završen

Ugovori o pružanju Usluga

1.Naručitelj: Cemex Kamen d.o.o., Kaštel Šućurac , Ugovor od 20.08.2013 godine
-Opis usluge: proizvodnja i prerada kamene sirovine strojevima te manipulacija materijalom unutar kamenoloma u svrhu opskrbljivanja kamenim frakcijama naručitelja i to sve u skladu sa potrebama i tehničkim specifikacijama Naručitelja.

Ugovori o zajedničkom izvođenju radova:

1.Naručitelj: MONTERRA d.o.o., Vukovararska ulica 76 ,51000 Rijeka
Opis radova: Izvođenje građevinskih radova i drugih radova na zaštiti pokosa primjenom mreža na državnim cestama Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko neretvanske županije.
-posao u cijelosti i uredno završen

Ugovori u tijeku

1.Naručitelj: OSIJEK KOTEKS D.D., Ugovor od 17.10.2012.godine.
– Radovi na dionici br. 2 Živogošće – Ploče
– Opis radova: Zaštita pokosa mrežama i mlaznim betonom

2.COLAS d.d. Međimurska 26, 42000 Varaždin
opis radova: izvođenjeradova na potpornom zidu na dionici Metković -Opuzen
-radovi u tijeku